Eficacitatea inhalării Canabisului asupra neuropatiei diabetice

Studiu aleator, controlat, încrucișat asupra a 16 pacienți cu dureri diabetice neuropate cărora li s-au administrat atât placebo cât și canabis pentru a evalua eficacitatea și gradul de toletanță pe termen scurt.

Autorii studiului - Wallace MS, Marcotte TD, Umlauf A, Gouaux B, Atkinson JH
Publicat în - J Pain. 2015 Jul;16(7):616-27. doi: 10.1016/j.jpain.2015.03.008.

Adresa autorilor

  • Department of Anesthesiology, School of Medicine, University of California, San Diego, California. Electronic address: mswallace@ucsd.edu.
  • Department of Psychiatry, School of Medicine, University of California, San Diego, California.
  • Department of Psychiatry, School of Medicine, University of California, San Diego, California; Department of Psychiatry, VA San Diego Healthcare System, San Diego, California.

Pentru textul complet în limba engleză accesați Pub Med

Medicație - Canabis

Metodologie - Într-un studiu încrucișat, fiecărui participant i-au fost administrate 4 doze de placebo, doze mici de THC (1%), doze medii de THC (4%) sau doze mari de THC (7%). Au fos înregistrate durerile inițiale spontane, durerile apărute precum și teste congnitive. Subiecților li s-a admnistrat placebo sau vapori de canabis iar intensitatea precum și „starea de drogat” a fost măsurată la intervale de 5, 15, 30, 45 și 60 de minute iar apoi la fiecare 30 de minute pentru o durată de 3 ore. Testele cognitive au fost administrate la interval de 5 și 30 de minute iar apoi la fiecare 30 de minute pentru încă 3 ore.

Rezultate - Analizele primare au comparat diferențelor dintre durerile spontane apărute în timp între administrarea dozelor. Au fost observate diferențe semnificative în scorurile înregistrate între diferitle dozaje precum și între dozele de placebo și canabis. Au fost observate și efecte negative ale dozelor mari (tulburări de performanță) asupra 2 din cele 3 teste neropsihologice (Paced Auditory Serial Addition Test și Trail Making Test Part B)

Concluzii - Acest studiu controlat, pe termen scurt, al inhalării de canabis demonstrează o reducere a durerilor neuropate diabetice în funcție de doza adminsitrată asupra pacienților. Astfel se adaugă dovezi preliminare care justifică cercetările referitoare la eficacitatea canabidoizilor asupra durerilor neuropate.

Etichete:   neuropatia diabetică
Publicat 3 martie 2016